สถิติผู้เข้าชม

دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn

 •      รับสมัครเข้าศึกษาต่อ..

  ปีการศึกษา 2559
  "หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต" รอบที่ 4
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ก.ค. 59

  Click Here
 • หลักสูตรฝึกอบรม ระยะสั้น..

  หลักสูตรละ 3 วัน
  เปิด 5 หลักสูตร รับหลักสูตรละ 5 คนขึ้นไป

  รายละเอียด
request a demo

โรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทย

และศูนย์การแพทย์

ผู้สูงอายุ

 

view more
 
 

อัตลักษณ์

"เชี่ยวชาญภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และระดับสากล

Expert of Intangible Cultural Heritage in Traditional and Alternative Medicine either at Indigenous Level, Mekong Sub-regional Level, and International Level"