แพทย์แผนไทย
 

 

ชื่อสามัญ กำยาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Styrax benzoides Craib
ชื่ออื่นๆ กำยาน เขว้า ซาดสมิง เซพอบอ  สะด่าน
ชื่อสามัญ กระบือเจ็ดตัว 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Excoecari cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis
ชื่ออื่นๆ กะเบือ กำลังกระบือ ใบท้องแดง ลิ้นกระบือ
ชื่อสามัญ กำแพงเจ็ดชั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Salacia chinensis L.
ชื่ออื่นๆ กำแพงเจ็ดชั้น ตะลุ่มนก ตาไก้ น้ำนอง มะต่อมไก่ สามชั้น หลุมนก
ชื่อสามัญ แก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Murraya paniculata (L.) Jack
ชื่ออื่นๆ กะมูนิง แก้ว แก้วขาว แก้วขี้ไก่ แก้วพริก แก้วลาย จ๊าพริก ตะไหล แก้ว
 
ชื่อสามัญ แก้มหมอ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acanthus ebracteatus Vahl
ชื่ออื่นๆ แก้มหมอ แก้มหมอเล จะเกร็ง นางเกร็ง เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอน้ำเงิน อีเกร็ง
ชื่อสามัญ กะทือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. subsp. Zerumbet
ชื่ออื่นๆ กะทือ กะทือป่า กะแวน กะแอน เปลพ้อ