แพทย์แผนไทย
 

 

ชื่อสามัญ ข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia galanga (L.) Willd.  
ชื่ออื่นๆ กฎกกโรหินี ข่า ข่าหยวก ข่าหลวง สะเอเชย เสะเออเคย
ชื่อสามัญ ขอบชะนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gonostegia hirta (Blume ex Hassk.) Miq.
 Synonym Driessenia  sinensis H. Lév.
ชื่ออื่นๆ ขอบชะนาง ขอบชะนางแดง หญ้าก้านเพียง หญ้ากาย หญ้าหนอนคายขน
ชื่อสามัญ ขนุน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Artocarpus heterophyllus Lam.
ชื่ออื่นๆ ขนุน ขนุนละมุด ขะนู ขะเนอ ซีคึย นะยวยซะ นากอ เนน ปะหน่อย มะหนุน ลาง หมักหมี้ หมากลางนก
ชื่อสามัญ ขมิ้นเครือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Arcangelisia flava (L.) Merr.
ชื่ออื่นๆ ขมิ้นฤาษี ฮับ ชั้วตั่วเหล่ง
ชื่อสามัญ ข่าตาแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alpimia oxphylla Miquel
ชื่ออื่นๆ ข่าเล็ก
ชื่อสามัญ ขมิ้นอ้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Curcuma zedoaria (ChrisRoscoe)
ชื่ออื่นๆ ขมิ้นขึ้น ขมิ้นอ้อย ละเมียด แฮ้วดำ