สถานที่สอบและสถานที่ใกล้เคียง
สถานีขนส่ง/สนามบิน
A :
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
D :
สนามบินแม่ฟ้าหลวง
B :
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
E :
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1
C :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
F :
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2
 
G :
บริษัทสมบัติทัวร์ (อู่นางแล)

ที่พัก/โรงแรม
ร้านอาหาร/ตลาด
H :
โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
O :
ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย
I :
นันทชัยอินน์ (หน้ามหาวิทยาลัยฯ)
P :
ร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยฯ
J :
โรงแรมน้ำทอง
Q :
ตลาดสดบ้านดู่
K :
รังสินีรีสอร์ท
   
L :
เอส.ซี พลาเลซ
   
M :
โรงแรม ปาล์มการ์เด้นท์
   
N :
ม่อนฟ้าใส โฮมรีสอร์ท