Back to Top


    1. การเดินทางโดยทางรถโดยสารประจำทาง

เส้นทางที่ 1 จากภาคกลาง และภาคเหนือ สู่จังหวัดเชียงราย โดยเดินทางมาขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิตสายเหนือ
  หรือสถานีขนส่งประจำจังหวัด

ที่ บริษัทที่ให้บริการ เส้นทางการเดินรถ เว็ปไซด์และเบอร์โทรติดต่อ
1
บริษัทสมบัติทัวร์
(รถบัส)
กรุงเทพฯ-เชียงราย-แม่จัน-แม่สาย
กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงแสน
(ผ่านเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก-แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย)
www.sombattour.com
กทม.
 02-792-1444
ชร.  053-701338, 053-706353
2
บริษัทสยามเฟริสท์ทัวร์
(รถบัส)
กรุงเทพฯ-เชียงราย
กรุงเทพฯ-เชียงราย-แม่สาย
(ผ่านเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก-แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย)
www.siamfirst.co.th
กทม. 02-9362953
ชร.  053-740273
3
บริษัทขนส่ง จำกัด
(999, 99) (รถบัส)
กรุงเทพฯ-เชียงราย-แม่สาย
กรุงเทพฯ–เชียงราย-เชียงแสน
(ผ่านเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก-แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย)
www.transport.co.th
กทม. 02-872-1777, 02-7938111
4
บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์
(รถบัส)
กรุงเทพ-เชียงราย-แม่สาย
(ผ่านเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก-แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย)
www.chokeroongtaveetour.co.th
กทม. 02-954-2950, 02-9364274-6
5
บริษัทสุโขทัยวินทัวร์
พิษณุโลก-เชียงราย-แม่สาย
055-243-2222, 055-301764
6
บริษัทหนานคำทัวร์
(รถตู้)
เด่นชัย-แพร่-พะเยา-เชียงราย
081-8812711, 081-9924500
7
บริษัท Green bus
(รถบัส, รถตู้)
เชียงใหม่-เชียงราย
ตาก-เชียงราย
เชียงราย-แม่สาย
เชียงราย-เชียงแสน
www.greenbusthailand.com
053-773-550

053-151-622 , 053-151-511


เส้นทางที่ 2 จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่จังหวัดเชียงราย โดยสามารถเดินทางมาขึ้นรถได้ 4 แห่ง คือ
1) สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
2) สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น
3) สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม
4) สถานีขนส่งประจำจังหวัด ต่อรถที่สถานีขนส่งหมอชิต(สายเหนือ)

ที่ บริษัทที่ให้บริการ เส้นทางการเดินรถ เว็ปไซด์และเบอร์โทรติดต่อ
1
บริษัทนครชัยทัวร์
(รถบัส)
นครราชสีมา-แม่สาย
(ผ่านเส้นทาง-พิษณุโลก-แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย)
www.nakhonchaitour.com
นครราชสีมา 044-261555
ชร. 0-5377-3606
2
บริษัทสมบัติทัวร์
(รถบัส)
(1) ขอนแก่น-เชียงราย (ผ่านเส้นทาง ขอนแก่น-เพชรบูรณ์- พิษณุโลก-เชียงราย)
(2) นครพนม-เชียงราย (ผ่านเส้นทาง นครพนม-อุดร-เพชรบูรณ์ -พิษณุโลก-เชียงราย)
www.sombattour.com
ชร.  053-701338, 053-706353
ขอนแก่น
 043-334445-6


เส้นทางที่ 3 จากภาคตะวันออกสู่จังหวัดเชียงราย  โดยสามารถเดินทางมาขึ้นรถได้ 2 แห่ง
1) สถานีขนส่งจังหวัดระยอง
2) สถานีขนส่งประจำจังหวัด แล้วต่อรถที่สถานีขนส่งหมอชิต สายเหนือ

ที่ บริษัทที่ให้บริการ เส้นทางการเดินรถ เว็ปไซด์และเบอร์โทรติดต่อ
1
บริษัทนครชัยแอร์
(รถบัส)
ระยอง-แม่สาย
(ผ่านเส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก-แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย)
www.nca.co.th
กทม. 02-936-0009
ระยอง  038-034-101
ชร.  053-773-522


เส้นทางที่ 4 จากภาคใต้สู่จังหวัดเชียงราย  โดยสามารถเดินทางมาขึ้นรถได้ 2 แห่ง
1) สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต
2) สถานีขนส่งประจำจังหวัด แล้วต่อรถที่สถานีขนส่งหมอชิต สายเหนือ

ที่ บริษัทที่ให้บริการ เส้นทางการเดินรถ เว็ปไซด์และเบอร์โทรติดต่อ
1
บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์
(รถบัส)
ภูเก็ต-กรุงเทพ-เชียงราย
(ผ่านเส้นทางภูเก็ต-กรุงเทพ-พิษณุโลก-แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย)
www.chokeroongtaveetour.co.th
กทม. 02-954-2950, 02-9364274-6
2
บริษัทสมบัติทัวร์
(รถบัส)
สุราษฎร์-กรุงเทพฯ
www.sombattour.com
กทม.  02-792-1444


    2. การเดินทางโดยเครื่องบิน

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพ สู่จังหวัดเชียงราย การเดินทางโดยเครื่องบินมา จังหวัดเชียงรายสามารถเลือกใช้จุดบริการ
  ได้ 2 แห่ง คือ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง โดยมีสายการบินให้ท่านเลือกใช้บริการได้ดังนี้

ที่ สายการบิน เส้นทางการบิน เว็ปไซด์และเบอร์โทรติดต่อ
1
การบินไทย
ดอนเมือง – เชียงราย
สุวรรณภูมิ – เชียงราย
2
แอร์เอเซีย
ดอนเมือง – เชียงราย
www.airasia.com
Call Center 02-728-4533
3
Orient Thai (วันทูโก)
ดอนเมือง – เชียงราย
www.flyorientthai.com
Call Center 02-728-4533
4
นกแอร์
ดอนเมือง – เชียงราย
www.nokair.com
Call Center 02-728-4533


    3. การเดินทางโดยรถไฟ

จากรถไฟ จากหัวลำโพง(กรุงเทพฯ)–สามเสน-ดอนเมือง –พิษณุโลก-เด่นชัย(แพร่)-ลำปาง-เชียงใหม่
แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์หรือรถตู้ประจำทางไปจังหวัดเชียงราย บริษัท Green Bus (รถเมล์เขียว)


    4. สถานที่พักที่ใกล้วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มรช. ( ดูแผนที่คลิกที่นี้  )

1) โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. 053-776272, 053-776010 ห้องแอร์
2) นันทชัยอินทร์ (หน้ามหาวิทยาลัยฯ) โทร. 053-702381, 053-703381 ห้องแอร์ และห้องพัดลม
3) เอส.ซี พลาเลซ (ข้างมหาวิทยาลัยฯ) โทร. 053-702255, 084-4886577 ห้องแอร์ และห้องพัดลม
4) โรงแรมน้ำทอง (หน้ามหาวิทยาลัยฯ) โทร. 053-767500-2 ห้องแอร์
5) รังสินีรีสอร์ท (หลังมหาวิทยาลัยฯ) โทร. 087-6608785, 086-7291695, 081-8854241
www.rangsinee-resort.com ห้องแอร์
6) โรงแรม ปาล์ม การ์เด้นท์ เชียงราย (ใกล้สนามบินเชียงราย) โทร. 053-742252-3
www.thepalmgarden.com ห้องแอร์
7) โรงแรมบ้านดู่ (หน้ามหาวิทยาลัย) โทร. 081-9179560 ห้องแอร์
8) นนทรี รีสอร์ท (ห่างจากมหาวิทยาลัย 2 กม.) โทร. 053-776477-8, 084-0436273 ห้องแอร์
9) ม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท โทร. 0-5377-6129, 0-5377-6329 www.mohnfahsai.com ห้องแอร์
10) โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปารีสอร์ท โทร. 053-793333 www.teaksparesort.com ห้องแอร์

    5. แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

(1) ระยะเวลา 1 วัน
  - เส้นทางการท่องเที่ยว  ดอยตุง-แม่สาย
  - เส้นทางการท่องเที่ยว  วัดดำ-วัดร่องขุน-สักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช
(2) ระยะเวลา 2 วัน
  เส้นทางการท่องเที่ยว  น้ำพุร้อนป่าตึง-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง-แม่สาย-เชียงแสน