งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

 

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อสืบสานประเพณีแบบล้านนาและเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประเภทหน่วยงานด้านการจัดการศึกษา ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน