กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย