คณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้มีโอกาสต้อนรับและเป็นวิทยากรให้กับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ 6 จำนวน 70 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และกลุ่มโรคที่แพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้เพื่อไปทดแทนหรือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560