กิจกรรมฝึกอบรมการบริหารจัดการและการประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจากคุณไพศาล เวชพงศา กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสว่างตราค้างคาว จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการบริหารจัดการและการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการและการประกอบการโรงงานฯ ให้แก่อาจารย์แพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2560