พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

               คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมพิธีพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย