ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำโดยคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทอดถวาย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย