นิทรรศการการแพทย์แผนไทยยุคใหม่รับใช้สังคม

 

               วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทยยุคใหม่รับใช้สังคม และคว้ารางวัล Best Research Award ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2 (CRRU Research Show 2017) ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560 ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย