แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทย
ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559

 

               นักศึกษาแพทย์แผนไทย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่สำเร็จการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 4-6 มกราคม 2560 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของญาติพี่น้อง และรุ่นน้องแพทย์แผนไทยที่มาร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่าน