พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วม “พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560