คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

              วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย จำนวน 45 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการแพทย์แผนไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการแพทย์แผนไทยกับวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560