วันราชภัฏ 2560

 

              ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธี 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560