พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

              ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560