กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
CRRU Graduate Games

 

              นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (CRRU Graduate Games) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องทั้งในคณะและนอกคณะให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ซึ่งทีมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับคณะคว้ารางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมในครั้งนี้มาครองอีกด้วย