สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา 2560

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมกันสืบสานประเพณีที่สำคัญของคนไทย คือ ประเพณีลอยกระทง หรือ ป๋าเวณียี่เป็งของชาวล้านนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โดยในงานมีการจัดซุ้มของแต่ละสาขาวิชา การเดินขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศและนางฟ้าจำแลง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสวยงาม