ยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 10 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2560

 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำโดย คณบดีผู้ก่อตั้ง ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดี ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปี ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 10 คนที่ 888 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สำเร็จการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของญาติพี่น้อง และรุ่นน้องแพทย์แผนไทยที่มาร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตรุ่นพี่ทุกท่าน